سایت خبری پلاس

میزان فعالیت دانشحجویان در سایت خبری پلاس

 

نام و نام خانوادگی
تعداد پست
میزان فعالیت
توضیحات
 
نمره
محمدرضا مسعود مقام 45 زیاد پست ها رو از سایت های خیلی خوبی ترجمه کردند. 2
خسرو اقبالی شلمزاری 36 زیاد ترجمه های خیلی خوبی انجام دادند. 2
مهران کردوانی 23 متوسط 1.4375
میلاد مومنی 17 متوسط 1.4625
وحید آذربان 13 متوسط 0.8125
علی خواجه پور 12 متوسط پست های اولیه خوب click here بوده است 0.75
مصطفی روستا 10 زیاد واقعا در حال زحمت کشیدن هستند 1
جواد انصاری 5 کم فعالیت بسیار کم و درحالی که بسیار قول داده بودند 0.3125
احسان کشکولی 3 منفی کپی بود
محمد امین زیارتی 1 منفی آموزش های اندروید را که قرار بود تالیف کنند، متاسفانه بد قولی کردند و انجام نشد.
کمال مظفری 1 خیلی کم
حمید صوفی 1 منفی پستی گذاشتند که متلب تدریس می کنند اما نکردند