تحویل پروژه

سلام

 

تحویل پروژه های درس مهندسی نرم افزار و گرافیک کامپیوتری دوشنبه و سه شنبه (۵ و ۶ بهمن) خواهد بود.

 

موفق باشید