اطلاعیه درس هوش مصنوعی

آخرین مهلت ارسال تمرینات درس هوش مصنوعی تا یکشنبه ۳۱ خرداد می باشد.

برای این درس پروژه ای اختیاری در نظر گرفته شده است و نمره آن معادل نمره تمرینات می باشد. برای دریافت جزییات بیشتر با حل تمرین مکاتبه شود